Oplad el-bil


I Billund Lufthavn, er det muligt at få opladet din El- bil. 

Dette kan foretages henholdsvis på P-arealet P1, hvor der er indrettet 2 parkeringspladser til venstre for indkørslen til P-området i første P-række. Pladserne er tydeligt mærket.Ligeledes er der indrettet 4 parkeringspladser i P-Hus A, st. etagen ved P-INFO.

Billund Lufthavn anvender El-ladestandere fra E-On. Vi anbefaler at du er medlem hos E-On, da du dermed får udleveret en elektronisk brik, der giver adgang til El-udtagene.

 

Er du ikke medlem, kan E-On kontaktes på telefon 70 27 05 77 døgnet rundt. Her oplyser du, hvilken ladestander, du holder parkeret ved (nummeret er angivet på standeren) samt dit registrerings- og kontonummer. Herefter åbner ladestanderen for el-udtaget.

Ved problemer med tilslutning er du altid velkommen til at kontakte P-INFO, hvor medarbejdere fra LufthavnsParkering står til rådighed med hjælp og vejldening.

For yderligere information om E-On ladestandere samt tilmelding henvises til www.eon.dk.

Parkerer du mere end 1 dag, vil vi bede dig aflevere dine bilnøgler i P-info, der er placeret i P-huset, st. etagen (følg den blå streg).

Dermed har vi mulighed for at flytte din bil efter endt opladning, således også andre kan få opladet sin el-bil. Efter endt rejse, da afhent dine bilnøgler i P-info, hvor du får oplyst hvor bilen holder parkeret.

P-info har døgnåbent.